Περιγραφή Προϊόντος

Γενικά Χαρακτηριστικά

Φωτεινότητα 2-levels
Θερμοκρασία 2800 K
Διαστάσεις 8 x 6.2 cm
Ισχύς 0.34 W W/m